info@stroomlijn.nl

Achtergrond Goed Onderweg
Goed onderweg

De Wijkhopper is een zero-emissie voertuig voor korte ritten in de buurt. Dit duurzame wagentje wordt bestuurd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die zich ontwikkelen naar duurzaam werk.

Sociaal-maatschappelijke impact

De Wijkhopper is een innovatief antwoord op een aantal uitdagingen waarvoor Stroomlijn en de Sociale Dienst Drechtsteden in 2018 kwamen te staan. De vraag groeide extreem door vergrijzing, maar de kosten dus ook. Ook waren er veel korte ritten in de wijk (43,5%) met zware, relatief dure taxibussen op diesel of benzine. Daarnaast was er het bestuursakkoord zero emission doelgroepenvervoer en de vraag naar slimme mobiliteitsoplossingen door groei van de regio.

Met de Wijkhopper pakten we al deze uitdagingen aan, en creëerden we bovendien werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een win-win-win-win situatie.

Innovatie

Eén van de oplossingen voor toekomstige vervoersproblemen

Duurzaam

Toekomstbestendig, betaalbaar en milieuvriendelijk

Wijk-kracht

Sociale functie in de wijk voor klant en bestuurder

Achtergrond Waarde 4
Waarde

Vergroot zelfredzaamheid voor inwoners en werkgelegenheid voor chauffeur

Meer weten over het Ontwikkelingsprogramma?

Stroomlijn vervult een belangrijke rol in de ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar chauffeur in het doelgroepenvervoer. Het doel is om de chauffeurs van de Wijkhopper vervolgens door te laten stromen naar een reguliere baan in het vervoer of in een andere branche. Stroomlijn werkt in het ontwikkelbedrijf nauw samen met Werkgevers Servicepunt Baanbrekend Drechtsteden (www.baanbrekenddrechtsteden.nl) en Perspct (www.perspct.nl), beide onderdelen van de Sociale Dienst Drechtsteden. Zij zorgen voor de eerste selectie van nieuwe deelnemers en de ontwikkeling van de ‘werknemersvaardigheden’.

Wilt u meer weten over deze vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Vult u dan het contactformulier in.

Partner van:

SMBO logo

Wijkhopper nieuwsberichten

IMG 20230424 WA0004

Ahmed begint voor zichzelf

Wijkhopperchauffeur Ahmed heeft ervoor gekozen om per 1 mei 2023 voor zichzelf te beginnen als Uber-chauffeur. 

IMG 20230324 WA0000

Afscheid Judith

Wijkhopperchauffeur Judith heeft kort geleden afscheid genomen van Stroomlijn. Zoals beoogd met het ontwikkelbedrijf is zij uitgestroomd naar een reguliere baan in het vervoer.

Persoonlijk verhaal

Eén van de Wijkhopperchauffeurs van het eerste uur is Annette. Na jaren van werkloosheid kwam zij via de Sociale Dienst Drechtsteden als ontwikkel kandidaat binnen bij Stroomlijn.

Prijswinnende Innovatie

De Wijkhopper kreeg in 2021 een eervolle vermelding tijdens de uitreiking van de Innovatie Award Zuid-Holland Zuid. In 2022 behaalde de Wijkhopper de finale van de verkiezing Overheidsinnovatie 2022.

Wil je meer informatie?
Wij vertellen je graag over onze maatschappelijke doelen

Laan der Verenigde Naties 65
3316 AK Dordrecht

Jeugd
088-5058510

Dagbesteding/Drechtwerk  
088-5058500