info@stroomlijn.nl

Regionaal vervoer

In de regio Drechtsteden wonen veel mensen die, meestal vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking, niet (meer) zelfstandig kunnen reizen. Voor deze mensen regelt Stroomlijn passend vervoer.

Passend vervoer
Onderweg met de Drechthopper en Wijkhopper

Van de verschillende doelgroepen is het WMO vraagafhankelijke vervoer het grootst. Dit zijn ruim 13.000 thuiswonende reizigers die zelf online of via het callcenter van Stroomlijn een rit reserveren. Dankzij dit vervoer kunnen zij gewoon meedoen in de samenleving. Het grootste deel van het vervoer dat we aanbieden, wordt uitgevoerd door gecontracteerde, regionale vervoerspartners. Een deel voeren we zelf uit met de Wijkhoppers uit het ontwikkelbedrijf.

Vraagafhankelijk WMO vervoer

Drechthopper- en Wijkhoppervervoer voor thuiswonende inwoners met WMO-indicatie

Achtergrond Leerlingen
Leerlingen- en jeugdhulpvervoer

Leerlingen naar speciaal onderwijs en jeugdigen naar dagbesteding of andere bestemmingen

Meer info 


Dagbestedingsvervoer

Reizigers met een WMO-indicatie voor dagbesteding

Overig routegebonden vervoer

Klanten vanuit de WLZ naar dagbesteding en vanuit de Participatiewet naar werklocaties

Vereniging Doelgroepenvervoer Nederland (VDVN)

Eind 2022 is de VDVN opgericht. Een vereniging waarin leden, vooral gemeenten, hun krachten bundelen en kennis delen over de gemeentelijke vervoersvoorziening voor mensen die niet zelfstandig kunnen reizen. Lisette de Lijster de Raadt, algemeen directeur van Stroomlijn, is aangesteld als voorzitter van deze vereniging. Lees het persbericht.

Doelgroepenvervoer nieuwsberichten

Oktober 2022: Vervoerder stapt uit

Eén van de vervoerspartners van Stroomlijn geeft eenzijdig aan ermee te stoppen. Leerlingenvervoer onder druk, maar Stroomlijn slaagt erin snel een nieuwe vervoerder te contracteren.

Oktober 2022: Noodmaatregelen

De druk op het vervoer leidt tot enkele noodmaatregelen die per 1 november ingaan. Dit zijn o.a. 24 uur van tevoren een rit reserveren en meer rijden tijdens daluren. Dit beïnvloedt de prestaties positief.

Laan der Verenigde Naties 65
3316 AK Dordrecht

Jeugd
088-5058510

Dagbesteding/Drechtwerk  
088-5058500