info@stroomlijn.nl

Stroomlijn regelt vervoer voor inwoners van de Drechtsteden, vooral voor kwetsbare mensen die niet zelfstandig kunnen reizen.

Achtergrondfoto ontwikkelbedrijf wijkhopper 2

Stroomlijn helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg naar duurzaam werk. Bijvoorbeeld als chauffeur van de Wijkhopper.

Stroomlijn werkt samen met ondernemers, onderwijs en overheid aan zero emissie in 2030 door toepassing van waterstof.

Stroomlijn
Duurzaam onderweg

Stroomlijn is in 2016 opgericht als mobiliteitsplatform dat passend vervoer regelt voor inwoners van de 7 Drechtsteden die dit nodig hebben. De Sociale Dienst is daarbij namens de gemeenten onze opdrachtgever en het vervoer wordt uitgevoerd door vervoerspartners uit de regio. Bereikbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid zijn hierbij belangrijke thema’s. Ook is Stroomlijn ontwikkelbedrijf en bieden wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt passend werk. Met het H2 Fieldlab werken wij aan de toepassing van waterstof als alternatief voor fossiele brandstof.

Bereikbaar

Stroomlijn zorgt dat bestemmingen voor haar reizigers bereikbaar blijven.

Kwalitatief goed

De klant staat centraal. Kwaliteit, klanttevredenheid en een optimale klantbeleving hebben hoogste prioriteit.

Achtergrond Duurzaam 3
Duurzaam

Bestuursakkoord zero emissie doelgroepenvervoer vraagt om duurzaam vervoer.

Betaalbaar

De vraag naar vervoer neemt toe. Partijen moeten daarop met elkaar anticiperen.

Laan der Verenigde Naties 65
3316 AK Dordrecht

Jeugd
088-5058510

Dagbesteding/Drechtwerk  
088-5058500