info@stroomlijn.nl

Header H2 Groot
Brandstof voor de toekomst

Het klimaatakkoord en de energietransitie naar zero emissie leiden tot steeds meer initiatieven om fossiele brandstof te vervangen door waterstof (H2). Zo ook in de regio Drechtsteden.

Koploper in ontwikkeling

Aan één van de innovatietafels van de Werkgevers Drechtsteden, het H2Innovatietafelnetwerk, zijn overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen met elkaar verbonden door het beschikbaar stellen van expertise en het delen van kennis. Van daaruit is het Smart Delta H2 Fieldlab bedacht. Vanwege het snelle ontwikkelen van projecten op de thema’s Road, Maritime & Industry worden de Drechtsteden samen als koploperregio gezien.

Road: H2 tanken

Vijf H2 tankstations in de Drechtsteden, midden in de transportcorridors

Achtergrond Road
Road: H2 doelgroepvervoer

H2 personenbus voor het doelgroepenvervoer, vanaf 2e helft 2023

Achtergrond Maritiem
Maritime

De Drechtsteden spelen een cruciale rol in de binnenvaart. Zowel als uitvalsbasis voor schippers als voor rederijen

Industry

Meerdere bedrijven zijn actief in de productie en toelevering van H2 installaties en technologie. Bijvoorbeeld de electrolyzer en flowmeter

In de toekomst

Het H2 Fieldlab stimuleert het voortzetten van initiatieven van de Werkgevers Drechtsteden i.s.m. de regionale Federatie Ondernemersverenigingen Drechtsteden. Door middel van kennisdeling worden bedrijven geënthousiasmeerd om mee te doen en met lef en creativiteit de samenwerking te intensiveren. Duurzaamheidsfabriek en andere onderwijsinstellingen trekken samen op om de juiste kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

H2 Fieldlab projecten 

Smart Delta Drechtsteden

H2 Tanken in de Drechtsteden

In de Drechtsteden worden op dit moment 5 tankstations ontwikkeld voor o.a. het tanken van waterstof. Het eerste station is BP Van Twist dat binnenkort H2 beschikbaar heeft. 

H2 opwekking en opslag

‘Groene’ waterstof wordt geproduceerd met behulp van elektrolyseren, het splitsen van water in zuurstof en waterstof. De H2 wordt opgeslagen en getransporteerd voor alternatieve brandstofdoeleinden. 

Laan der Verenigde Naties 65
3316 AK Dordrecht

Jeugd
088-5058510

Dagbesteding/Drechtwerk  
088-5058500